VISIT SAIMAA 2 – LAKELAND FINLAND 2019-2022 -HANKKEEN TIETOSUOJAILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus kansallisine lisäyksineen 2016/679, Tietosuojalaki 1050/2018.

 1. Rekisterinpitäjä 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli

Puh. 015 361 600

Y-tunnus 0600598-8

 1. Rekisteristä vastaava henkilö ja yhteystiedot 

Minna Gurney

Maaherrankatu 22

50120 Mikkeli

+358 44 359 8655

minna.gurney@mikseimikkeli.fi

 1. Rekisterin nimi 

Visit Saimaa 2 – Lakeland Finland 2019-2022 -hankkeen suoramarkkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Suoramarkkinointirekisterin tietoja käytetään hankkeen viestintään, kuten sähköisten tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen.

Käsittelyn oikeusperusteena ovat

  1. Rekisteröidyn suostumus,
  2. Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja paikkakunta.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään ilmoittautumisen / verkkolomakkeen kautta

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja ESR (Euroopan sosiaalirahasto) -hallinnolle / EURA:lle projektin seurantaa varten. ESRhallinto / EURA ovat sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Sivuiltamme löytyy erillinen linkki ESR henkilö- järjestelmän rekisteriselosteeseen.

Käytämme tietoja myös uutiskirjeen lähettämiseen. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköisiin järjestelmiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiset lomakkeet säilytetään kulunvalvotussa tilassa suljetussa kaapissa.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

  • oikeus tarkastaa tietokantaan tallennetut henkilötietonsa. Tietopyyntö osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle.
  • pyytää tietojesi oikaisemista
  • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
  • peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteriä käsittelevät Visit Saimaa 2 – Lakeland Finland 2019-2022 -hankkeen työntekijät.